Posted on

chuyến từ thiện tặng quà noel cho Mái ấm Lâm Bích Đông Hà

đợt chuyển quần áo ấm, đồ chơi đồ dùng học tập cho các bé ở Mái Ấm Lâm Bích Đông Hà vào cuối tháng 11, 2017. Mái ấm do các Sơ nhận nuôi và chăm sóc các bé mồ côi hoặc không nơi nương tựa . Có em mới vài ngày tuổi, có em được nuôi lớn giờ đang học cấp 3, có em tật nguyền hoặc bệnh tật bị bỏ rơi.

Posted on

chuyến từ thiện tháng 11 năm 2108

quà Noel cho Mái Ấm Lâm Bích Đông Hà

Đợt chuyển quần áo ấm, đồ chơi, đồ dùng học tập cho các bé ở Mái Ấm Lâm Bích Đông Hà vào cuối tháng 11, 2017. Mái ấm do các Sơ nhận nuôi và chăm sóc các bé mồ côi hoặc không nơi nương tựa. Có em mới vài ngày tuổi, có em được nuôi lớn giờ đang học cấp ba, có em tật nguyền hoặc bệnh tật bị bỏ rơi.